Vanliga frågor och svar

 • Pil När kan jag börja rösta? Visa svar +

  Förtidsröstningen i Sverige startar 22 augusti. Datum för valdagen är 9 sepbember och de flesta vallokaler är öppna mellan klockan 08.00 – 20.00. Du hittar samtliga öppettider och adresser på den här webbplatsen.

 • Pil Hur gör jag om jag vill förtidsrösta? Visa svar +

  Då tar du med ditt röstkort och legitimation och går till valfri röstningslokal för förtidsröstning. Där röstar du och röstmottagaren tar även emot röstkortet och lägger det tillsammans med valkuverten i ett fönsterkuvert. Sedan skickas rösten till din vallokal och räknas där på valkvällen. Din närmaste lokal för förtidsröstning hittar du via sökfunktionen här på Vallokaler.se.

 • Pil Vilka får rösta? Visa svar +

  Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du ska också ha fyllt 18 år.

   

  Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är 18 år och:
  – svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen eller landstinget
  – medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  –  är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget,

 • Pil Får jag rösta var som helst? Visa svar +

  Nej. På valdagen kan du bara rösta i den vallokal du tillhör. Vilken det är står på ditt röstkort samt vilka öppettider vallokalen har. Information om öppettiderna hittar du också på den här webbplatsen och i de flesta fallen har lokalerna öppet mellan 8.00 – 20.00.

   

  Däremot kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal för förtidsröstning som helst. På valdagen är de flesta förtidsröstningslokaler stängda.

 • Pil Hur gör jag om jag bor utomlands? Visa svar +

  Du kan antingen brevrösta eller besöka en svensk ambassad i det landet där du bor. Om du vill brevrösta behöver du ett särskilt material som du kan beställa via Valmyndigheten. Om du vill personrösta på en Centerpartist kan du enkelt beställa Centerpartiets riksvalsedel här.

 • Pil Jag har tappat bort mitt röstkort, hur gör jag då? Visa svar +

  Har du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler om du kan legitimera dig.

 • Pil Hur går röstningen till? Visa svar +

  Om du röstar på valdagen:
  På valdagen tar du med ditt röstkort och din legitimation och går till den vallokal som står angiven på ditt röstkort. Väl inne i lokalen väljer du en eller flera valsedlar, tre valkuvert och går in bakom det gröna skynke som finns uppställt. Där tar du en valsedel, personkryssar en kandidat om du vill det, och lägger i valsedeln i valkuvertet – ett för kommun, ett för landsting/region och ett för riksdag. Sedan går du fram till röstmottagaren och lämnar ditt kuvert och id-handling. Röstmottagaren kontrollerar att du är du, markerar på röstlängden att du röstat och lägger till sist ner dina kuvert i tre olika valurnan – en för varje val.

   

  Om du förtidsröstar:
  Då tar du med ditt röstkort och legitimation och går till valfri röstningslokal för förtidsröstning. Där röstar du och röstmottagaren tar även emot röstkortet och lägger det tillsammans med valkuverten i ett fönsterkuvert. Sedan skickas rösten till din vallokal och räknas där på valkvällen. Om rösten inte hinner fram till vallokalen innan den stänger, skickas den till onsdagsräkningen och räknas då.

 • Pil Hur gör jag om jag vill rösta på en speciell kandidat? Visa svar +

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss framför det namn du vill lyfta särskilt. Om du inte kryssar en speciell politiker så kommer partiets egen rangordning av sina kandidater att styra vilka som får partiets mandat i fullmäktige eller riksdag. Glöm inte bort att personrösta om du tycker att någon annan än listettan är den bästa kandidaten och du vill stötta denna.

 • Pil Vad gör jag om jag inte kan ta mig till en vallokal? Visa svar +

  Om du inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Det gäller om du är gammal, sjuk eller funktionshindrad. Då behöver du ett speciellt material som kan beställas via Valmyndigheten eller hämtas ut i någon av vallokalerna eller lokal för förtidsröstning.

 • Pil Hur snabbt kommer valresultatet? Visa svar +

  Under valnatten kommer ett preliminärt resultat för riksdag-, kommun- och de flesta landstingsvalen. Under onsdagen och i vissa fall torsdagen efter valet räknas avlagda förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalen. Är valet jämt kan mandatfördelningen ändras under onsdagsräkningen. Därefter kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster samt personrösterna. Vilka som blir valda blir klart under slutet på veckan efter valet eller i början på veckan därefter.

 • Pil Kan jag rösta på flera partier? Visa svar +

  Nej. Du kan bara rösta på ett parti och en person. Om du kryssar flera namn på valsedeln räknas din röst enbart som en röst på partiet.

 • Pil Jag har ingen giltig legitimation, hur gör jag då? Visa svar +

  Du måste identifiera dig för att kunna rösta. Om du saknar giltig legitimation så måste du antingen vara känd av röstmottagarna eller ha någon med dig som kan styrka vem du är. Den personen måste legitimera sig.

10 anledningar att rösta

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att små företag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap