Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Skövde

Karstorps förskola

Kristallvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lerdala skola

Matsal

Skaravägen 19

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Billingskolan

Entréhallen

N:a Bergvägen 27

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kyrkans Hus

Elinsalen

Kyrkogatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Käpplundaskolan

Matsalen, Del A

Havstenavägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Käpplunda Gärde

Träffpunkten

Ekängsvägen 15

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stöpenskolan

Entréhall

Hästskovägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Käpplundaskolan

Matsalen, Del B

Havstenavägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Claesborgs förskola

Karl Dahlins väg 40

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Högskolan

Götasalen

Högskolevägen 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sventorps skola

Matsal

Stombergs väg 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stadshuset

Entréhallen

Fredsgatan 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vasaskolan

Matsal

Parkgatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lundenskolan

Matsal

Mariestadsvägen 108

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksdalskolan

Matsal

Östergatan 28

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Myggdansens förskola

Avdelning Solen

Myggdansvägen 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Norrmalmskolan

Matsalen

Vallevägen 14

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lundenskolan

Café

Mariestadsvägen 108

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rydskolan

Matsal

Timmervägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Billingsdalsskolan

Matsal

Skolvägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Billingsdalsskolan

Skolvägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunalhuset Skultorp

Gamla Fullmäktigesalen

Kommunalhusplatsen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rydskolan

Entrehallen

Timmervägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tidanskolan

Matsal

Skolvägen 11

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Timmersdala församlingshem

Timmersdala

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Heneskolan

Matsalen

Karl Dahlins Väg 29

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Värings skola

Matsal

Skolgatan 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kyrkans Hus

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Skövde Kulturfabrik

Entréhallen

Rådmansgatan 26

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksdalskolan

Administration/Café

Östergatan 28

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Skövde

Biblioteket, Stöpen

Hästskovägen 4

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Biblioteket, Södra Ryd

Timmervägen 3

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Biblioteket, Tidan

Skolvägen 11

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Högskolan Skövde

Hus G, sal G203

Högskolevägen 3

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 11:00-14:00

Kommunalhuset, Skultorp

Kommunalhusplatsen 3

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Kyrkans Hus Värsås

Djursätravägen

Visa datum och tider

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Skövde kulturfabrik

Rådmansgatan 26

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Stadsbiblioteket

Kulturhuset

Trädgårdsgatan 9

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Stadshuset

Entrén

Fredsgatan 4

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Timmersdala församlingshem

Timmersdala

Visa datum och tider

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!