Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Uppsala

Almunge skola

Huvudentré, högstadium

Almungeberg 14

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Almunge skola

Matsalen

Almungeberg 14

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ramsta skola

Matsalen

Ramstalund

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsävjaskolan

Matsalen

Akademivägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Voksenåsens förskola

Oslogatan 127

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Björkvallsskolan

Fritidsgården, Matsalen

Ramsjövägen 3, Björklinge

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Johannesbäcksskolan

Gymnastiksal, höger ingång

Verkmästargatan 21

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Servicehuset Snickaren

Samlingssal

Snickargatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bälinge skola

Gymnastiksalen

Allmänningsvägen 31

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bälinge skola

Matsalen

Allmänningsvägen 31

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Börje skola

Matsalen

Börje 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Navet

Rum 121

Kungsgatan 85

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sverkerskolan

Matsalen

Sysslomansgatan 34

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Domarringens skola

Entréhallen

Swedenborgsgatan 74

Anpassad entré vid högra ingången från Swedenborgsgatan

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Årstagården

Täffpunkt Årsta

Fyrislundsgatan 66

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nannaskolan

Matsalen

Kungsgatan 24

Ingång från St Olofsgatan

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Dalby bygdegård

Dalby

Ramp på baksidan

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Danmarks skola

Matsalen

Danmarks skolväg 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Botulvs förskola

Lekrum

Torkelsgatan 40

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala yrkesgymn. Ekeby

G-huset, rum 21

Ekebyvägen 10

Entré G3 vid parkering

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Orstenens servicehus

Föreläsningssal

Granitvägen 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hågadalsskolan

Matsalen

Granitvägen 14 C

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksbergsskolan

Matsalen

Granitvägen 14A

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisskolan

Matsalen

Götgatan 17

Ramp finns vid entré E1 till vänster om matsalsentrén

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Faringe Bygdegård

Faringe 103

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala Studentkår

Entré

Övre Slottsgatan 7

Anpassad entré på baksidan med dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Funbo förskola

Rörelserummet

Funbo 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Svartbäcksgården

Svartbäcksgatan 52 A

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vaksalaskolan

Matsalen

Väderkvarnsgatan 25

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Celsiusskolan

D-entrén

Björkgatan 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vaksalaskolan

Östra flygeln, entréhallen

Väderkvarnsgatan 25

Hiss finns till höger innanför entrén.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala konsert & kongress

Sal D, Cafédelen

Vaksala Torg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Pluggparadiset

Musiksalen

Fullerövägen 5B

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gamla Uppsala skola

Matsalen

Vattholmavägen 95

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gottsundaskolan

Sal A3

Valthornsvägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kulturpunkten

Entré E, Gottsunda centrum

Valthornsvägen 11

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Växthusets förskola

Matsalen

Eksätravägen 2

Ingång från parkeringen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gränbyskolan

Aulan

Liljeforstorg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Funbo skola

Matsalen

Funbo 14

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gåvsta skola

Matsalen

Gåvstavägen 9-11

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tullmästarens förskola

Matsalen

Gimogatan 15

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hällby förskola

Labbadax

Hällbygatan 44

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Jumkils skola

Matsalen

Jumkil 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Järlåsa skola

Matsalen

Gripensvärdsvägen 2

Hiss vid entré

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrs förskola

Heidenstamsgatan 65

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Knutbygården

Gränsta 44, Knutby

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bergaskolan

Matsalen

Norbyvägen 25

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsävjaskolan

Gymnastiksalen

Akademivägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala konsert & kongress

Sal D, Vaksaladelen

Vaksala torg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bergaskolan

Hemkunskapssalen

Norbyvägen 25

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Geocentrum

Rum Norrland

Villavägen 16

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Källparkens förskola

Gökboet

Johannesbäcksgatan 78

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Johannesbäcksskolan

Gymnastiksal, vänsteringång

Verkmästargatan 21

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ångelstaskolan

Gymnastiksalen

Vitkålsgatan 83

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lindbackens skola

Expeditionsentré, musiksal

Hagtorpsvägen 55

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Katedralskolan Östra

Rum 6216

Skolgatan 53

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Luthagens förskola

Prästgårdsgatan 16

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Länna klubbstuga

Lännaskolans skolgård

Almungevägen 159

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bälinge bygdegård

Kyrkstigen 1, Bälinge

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Valsätraskolan

Matsalen

Slädvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gottsundaskolan

Sal A10

Valthornsvägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sunnerstaskolan, Nya skolan

Trollskogen, rum 29

Dag Hammarskjölds Väg 239

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stordammens skola

Matsalen

Västgötaresan 133

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Estetiska gymnasiet

Klassrum 5113

Skolgatan 53

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsävjaskolan

Musiksalen

Akademivägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stordammens skola

Rum 285

Västgötaresan 133

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Valsätraskolan

Expeditionen

Slädvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Almtunaskolan

Matsalen

Björkgatan 23

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Växthusets skola

Matsalen

Stenhammars väg 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Liljeforsskolan

Rum 124

Liljefors torg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bridgens hus

Vattholmavägen 18

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Navet

Entréhall

Kungsgatan 85

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kvarngärdesskolan

Gymnastiksal

Thunmansgatan 47

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisskolan

Hus C4, Klassrum C 240

Götgatan 17-21

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrsskola

Mediateket

Heidenstamsgatan 67

Ingång från bilparkering

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Malmaskolan

Gymnastiksalen

Björkhagsvägen 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nyby Servicehus

Aulan B

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

BRF Leoparden

Föreningslokal

Ritargatan 6C

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Pluggparadiset

Gymnastiksalen

Fullerövägen 5B

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sunnerstaskolan, Nya skolan

Trollskogen, rum 30

Dag Hammarskjölds Väg 239

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Domarringens skola

Matsalen

Swedenborgsgatan 74

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Årstaskolan

Matsalen

Sparrisgatan 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nyby servicehus

Dagcentralen (inre)

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nåntunaskolan

Rum 132

Vävstolsvägen 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Engelska parken

Huvudentré 3H

Thunbergsvägen 3H

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vuxenutbildningen Linné

Entréhallen

Västra Strandgatan 11

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ekonomikum, Lokstallarna

Rum C201 Ingång 10A

Kyrkogårdsgatan 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rasbokil bygdegård

Rasbokils-Tibble 51

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksskolan

E-hus, Förskola E

Geijersgatan 74

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rosendalsgymnasiet

Matsalen

Husargatan 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Träffpunkt Gudrun

Entréhallen

Kungsängsgatan 33 C

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ekonomikum

Studentinfo entré 10C

Kyrkogårdsgatan 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Flogstaskolan

Matsalen

Flogstavägen 105

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ekonomikum

Caféytan entré 10B

Kyrkogårdsgatan 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Salabacke förskola

Gulsparven

Skomakargatan 28 C

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Skuttunge bygdegård

Skuttungeby 260

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Skyttorps skola

Matsalen

Ingång Vikstavägen

Hiss finns vid ingång från skolgården, nyckel behövs och finns hos röstmottagare.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Slavsta förskola

Stora rörelserummet

Stålgatan 25

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala yrkesgymn. Ekeby

G-huset, rum 22

Ekebyvägen 10

Entré G3 vid parkering

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stavby skola

Gamla matsalen, Jollen

Stavby 108

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhagenskolan Östra

Gymnastiksalen

Herrhagsvägen 150

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhagens kulturcentrum

Bildateljén

Herrhagsvägen 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Pluggparadiset

Matsalen

Fullerövägen 5B

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Träffpunkt Medelpunkten

Hasselvägen 1C

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Engelska parken

Hus 16, ingång 3L

Thunbergsvägen 3L

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrishov

Foajén Hall A

Idrottsgatan 2

Entré med hiss via Fyrishovs reception

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tiundaskolan

Gymnastiksalen

Tiundagatan 26

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lilla Valsätraskolan

Manar al-Houda matsal

Linrepevägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stationsgatan 12

Aspen, våning 4

Stationsgatan 12

Hiss finns i entré

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala yrkesgymn. Ekeby

G-huset, rum 20

Ekebyvägen 10

Entré G3 vid parkering

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Dirigentens förskola

Havet

Solistvägen 65

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gränbyskolan

Matsalen

Liljefors Torg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kungsgatan 62

Bottenvåningen

Kungsgatan 62

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kvarngärdesskolan

Matsalen

Thunmansgatan 47

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Malmaskolan

Matsalen

Björkhagsvägen 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fredrika Bremerskolan

Matsalen

Fredrika Bremergatan

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nåntunaskolan

Rörelserummet

Vävstolsvägen 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gåvsta skola

Sal 307

Gåvstavägen 9-11, Rasbo

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Johannesbäcksskolan

Hus 2

Verkmästargatan 21

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Trasthagens förskola

Torget

Södra Rosenvägen 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisgården

Samlingssalen

Svartbäcksgatan 58

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stordammens skolan

Rum 278

Västgötaresan 133

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tiundaskolan

Huvudentré

Sibyllegatan 10-12

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Katedralskolan Östra

Rum 6217

Skolgatan 53

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tuna skola

Matsalen

Tuna 65, Alunda

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lundellska skolans matsal

Gymnastiksal, nedre plan

Emmy Rappes väg 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lundellska skolans matsal

Klassrum Gemaket nedre plan

Emmy Rappes väg 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Jälla Gymnastiksal

Jälla 201

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lilla Valsätraskolan

Fritidsrum

Linrepevägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vattholma skola

Matsalen

Malmvågsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Viksta Bygdegård

Vikstaby 28

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala-Näs bygdegård

Näsdalens föskola

Näs-Bärsta 85

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ringarens Förskola

Entréhall

Väktargatan 38 B

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vänge skola

Gymnastiksalen

Lärarvägen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vänge skola

Matsalen

Lärarvägen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Björkvallsskolan

Fritidsgården Klubbrummet

Ramsjövägen 3, Björklinge

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Flogstaskolan

Sal 61

Flogstavägen 105

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Liljeforsskolan

Gymnastiksalen

Liljefors torg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Träffpunkten Storgatan 11

Föreläsningssal

Storgatan 11

Hiss till vänster om entrén

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Socialförvaltningen

Hamnesplanaden 3

Hamnesplanaden 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrsskola

Gymnastiksalen

Heidenstamsgatan 67

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Diamantens förskola

Eksoppsvägen 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Uvengymnasiet

Brantingstorget 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhagens kulturcentrum

Matsalen

Herrhagsvägen 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tunabergsskolan

Aulan

Väpnargatan 19

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nyby Servicehus

Aula A

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Åkerlänna bygdegård

Bälinge-Berg 117

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ålands bygdegård

Ålands Österby 217

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Parkens förskola

(tidigare Backens förskola)

Svartbäcksgatan 113

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Björkvallsskolan

Fritidsgården, Musiksalen

Ramsjövägen 3, Björklinge

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Silikatets förskola

Torget

Kvickstensvägen 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Celsiusskolan

A-entrén

Björkgatan 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Mötesplats Treklangen

Fritidsgården

Valthornsvägen 19 A

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kvarngärdesskolan

B25

Thunmansgatan 47

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisskolan

Hus C4, klassrum C226

Götgatan 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrsskola

Matsalen

Heidenstamsgatan 67

Ingång från bilparkering

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhagenskolan Östra

Matsalen

Kullerstensvägen 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Storvretaskolan

Matsalen

Ärentunavägen 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sunnerstaskolan, Nya skolan

Matsalen

Dag Hammarskjölds väg 239

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tunabergsskolan

Matsalen

Väpnargatan 19

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ångelstaskolan

Matsalen

Vitkålsgatan 83

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Uppsala

Akademiska sjukhusets bibliotek

Ingång 10

Sjukhusvägen

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Almungebiblioteket

Almunge skola

Almungeberg 14

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Björkgården

Knutbyvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Björklingebiblioteket

Sandbrovägen 6

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Brantingsbiblioteket

Brantingstorg 5

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-14:00

Bälingebiblioteket

Lundgårdens servicehus

Lundgårdsvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 16:00-20:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 16:00-20:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-13:00

Ekonomikum

Lokstallarna

Kyrkogårdsgatan 10 A

Vid färdtjänst, entré 10B

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Eriksbergsbiblioteket

Granitvägen 14

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Fyrishov

Foajé hall A

Idrottsgatan 2

Hiss finns vid Fyrishovs huvudentré

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Godtemplargården Gunsta

Framtidsvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Gottsundabiblioteket

Gottsunda Centrum

Valthornsvägen 11

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Gränbybiblioteket

Gränbyskolan

Liljefors torg 1

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Gränbystaden (fd Gränby centrum)

Norra entrén plan 1

Marknadsgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Gåvsta Bygdegårdsföreningen Hall2000

Konferensrum

Gåvstavägen 13

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Järlåsa bibliotek

Järlåsa skola

Gripensvärdsvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 18:00-19:30

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 18:00-19:30

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 18:00-19:30

Kafé Mumrik

Kungsgatan 61

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Kommuninformation

Inne i Stationsgallerian

Stationsgatan 12

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Länna Klubbstuga

Länna skola

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 17:00-19:00

Nyby Servicehus

Fururummet

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 12:30-15:00

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU-biblioteket

Almas allé 12

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Stadsbiblioteket

Svartbäcksgatan 17

Hiss med storlek 1,10x2,10 m finns vid ingången från S:t Olofsgatan 15 och med 1,02x1,65 m i Glasgården, vid ingången från Svartbäcksgatan 17.

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-21:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Stenhagenbiblioteket

Bildnings-och kulturcentrum

Herrhagsvägen 8

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Storvretabiblioteket

Fullerövägen 1

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Sävjabiblioteket

Sävja Kulturcentrum

Västgötaresan

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Vattholmabiblioteket

Malmvågsvägen 7

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Vängebiblioteket

Vänge skola

Lärarvägen

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!