Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Tierp

Hållnäs skola

Skolrestaurangen

Edvallavägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tierpsgården

Backbrovägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tallbacksskolan

Skolrestaurangen

Gunnarsbovägen 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ol Andersskolan

Entrén

Sätravägen 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Särfritids, Bäggeby

Västra Tämnarvägen 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bruksskolan

Skolrestaurangen

Tamms väg 14E

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Centralskolan

Skolrestaurangen

Grevegatan 16

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Björken, kaféet

Ingång från Palmgatan

Palmgatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets hus

Masugnsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hyresgästföreningens lokal

Makrillvägen 67

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vendels bygdegård

Husby 109

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Björkängsskolan

Skolrestaurangen

Korsnäsvägen 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Örbyhus skola

Skolrestaurangen

Uppsalavägen 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Tierp

Biblioteket, Karlholm

Björkängsskolan

Korsnäsvägen 5

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Biblioteket, Skärplinge

Ol Andersskolan

Sätravägen 7

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Biblioteket, Söderfors

Bruksskolan

Tamms väg 14

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Biblioteket, Örbyhus

Örbyhus skola

Skolvägen 3

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 14:00-18:00

Kommunhuset, Tierps köping

Entrén

Centralgatan 7

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Mehede skola

Gymnastiksalen

Söderforsvägen 7 B

Visa datum och tider

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 09:00-16:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!