Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Södertälje

Vikingens förskola

Hälsovägen 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stålhamraskolan

Matsalen

Skogvaktarvägen 30

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Allaktivitetshuset

Saltskog

Barrtorpsvägen 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Västergårds gymnasieskolor

Komvux, Entré 1

Västergatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stadshuset

Campusgatan 26

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Västergårds gymnasieskolor

Komvux, Entré 2

Västergatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stadshuset

Campusgatan 26

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Oxbacksskolan

Matsalen

Bellevuegatan 6-8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Blombackaskolan

Blombackagatan 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Oxbacksskolan

Södra Huset

Bellevuegatan 6-8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Oxbackshemmet

Ingång Gård

Oxbacksgatan 15-19

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Morkullan

Karlslundsgatan 12

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Morkullan

Karlslundsgatan 12

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Glasberga vårdboende

Glasbygatan 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hagabergs Folkhögskola

A-porten Kastanjen

Erik Dahlbergs Väg 60

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fornbackaskolan

Uppehållsrum

Fornhöjdsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hagabergs Folkhögskola

A-porten Sal 4

Erik Dahlbergs Väg 60

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Täljegymnasiet

Centralhallen

Erik Dahlbergs Väg 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rosenborgsskolan

Matsalen

Erik Dahlbergs Väg 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tallhöjdens vårdcentral

Tallhöjdsvägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Artursberg

Gymnastiksal, ingång 4 L

Björklundsgatan 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Brunnsängsskolan

Stora entrén, vänster

Häradsvägen 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Brunnsängsskolan

Stora entrén, höger

Häradsvägen 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bergviks Seniorboende

Sammanträdessal

Telgehusvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fornbackaskolan

Matsalen

Fornhöjdsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Bergviks Seniorboende

Arbetsterapin

Telgehusvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Björkängsskolan

Matsal

Luppvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Pershagenskolan

Matsalen

Bränningestrandsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hovsjö Hub

Foajé utanför gymnastiksal

Hovsjö Centrum

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hovsjö Hub

Gymnastiksal vänster

Hovsjö Centrum

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hovsjö Hub

Gymnastiksal höger

Hovsjö Centrum

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallaskolan

Matsalen

Sandviksvägen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallaskolan

Gymnastiksalen

Sandviksvägen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Mölnboskolan

Matsalen

Skolvägen 13

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Futurum

Konferensrum

Storgatan 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tavestaskolan

Stora entrén, Biblioteket

Rönnvägen 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tavestaskolan

Stora entrén, Foajén

Rönnvägen 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Futurum

Stora salen

Storgatan 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hölöskolan

Fritidsgården

Eriksbergsvägen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hölöskolan

Fritidsgården

Eriksbergsvägen

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Wasaskolan

Matsalen Högra Delen

Prosten Linders Väg 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Wasaskolan

Matsalen Vänstra Delen

Prosten Linders Väg 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Wasaskolan

Centralhall

Prosten Linders Väg 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

f.d Bårstaskolan

Skolsal 1

Gamla Enhörnavägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

f.d. Bårstaskolan

Skolsal 2

Gamla Enhörnavägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rösberga Förskolecenter

Matsal

Svedjevägen 21

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ronnaskolan

Matsalen

Robert Ahnbergs Väg 1-3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lina grundskola

Entréhall

Vatt Annas väg 5-7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lina grundskola

Musiksal

Vatt Annas väg 5-7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Södertälje

Bergviks Seniorboende

Telgehusvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Biblioteket Mölnbo

Skolvägen 13

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

fd Bårstaskolan

Ronna

Gamla Enhörnavägen 4

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Fornhöjden samlingslokal

Ingång från husets baksida

Fornhöjdsvägen 58

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Futurum Järna

Storgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Hovsjö Hub

Hovsjö Centrum

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Hölöskolan

Foajé

Eriksbergsvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Mötesplats Enhörna

Vid ICA-butiken

Bäverstigen 1 B

Visa datum och tider

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Quality Hotel Park

Entrén Saltsjötorget

Saltsjötorget

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Stadshuset

Campusgatan 26

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stora Coop

Wasa Handelsplats

Genetaleden 7

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Södertäljebyrån

Vid Saltsjötorget

Saltsjögatan 1

Visa datum och tider

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-20:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 13:00-20:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!