Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Ystad

Norreportskolan

Matsalen

Gosselmansgatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ängaskolan

Matsalen

Väktaregatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Edvinshemskolan

Matsalen

Stävgatan 11

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ängaskolan

Matsalen

Väktaregatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ystad gymnasium

Österport, glasgången

Sankta Gertrudsgatan 2E

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lancasterskolan

Sankt Petri kyrkplan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ystad Gymnasium

Österport, glasgången

Sankta Gertrudsgatan 2D

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Glemmingebro medborgarhus

Glemmingevägen 34

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Backaskolan, Matsalen

Matsalen

Flintlåsgatan 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Köpingebro skola, studierum

Studierum

Fredriksbergsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Löderups skola

Matsalen

Storgatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Köpingebro skola

Fredriksbergsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Backaskolan, Gymnastiksalen

Gymnastiksalen

Flintlåsgatan 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hedeskoga församlingshem

Hedeskogavägen 8

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ystad stadsbibliotek

Surbrunnsvägen 12

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Svarteskolan

Studiesal

Orgelgatan 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sövestad skola

Matsalen

Brantebacksvägen 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Edvinshus skolan

Spaljegatan 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Ystad stadsbibliotek

Surbrunnsvägen 12

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Ystad

Glemmingebro medborgarhus

Glemmingevägen 34

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Köpingebro bibliotek

Fredriksbergsvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Löderups Bibliotek

Löderups skola

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Nya Rådhuset Ystad

ingång östra gaveln

Österportstorg 2

Hiss finns vid östra gaveln

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Svarte bibliotek

Svarte skola

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-17:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!