Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Bjuv

Skeneholmssalen

Sidan om biblioteket

Storgatan 24, BILLESHOLM

Vallokalen finns i markplan! OBS! Ingång från baksidan av huset. Automatisk dörröppnare, goda parkeringsmöjligheter.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Vid kyrkan

Kyrkbacken 3, BILLESHOLM

Vallokalen finns i markplan, goda P-möjligheter i anslutning till vallokalen.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

MATSAL Jens Billesskolan

Entré vid simhallen

Västervångsv. 1, BILLESHOLM

Vallokalen finns i markplan, med automatisk dörröppnare och goda P-möjligheter i anslutning till vallokalen.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Alegården

församlingshem

Kyrkvägen 10, BJUV

Vallokalens entré ligger markplan.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

MATSAL Varagårdsskolan

Södra Storgatan 21, BJUV

Lokalen är i markplan.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

MATSAL Brogårdaskolan

Tibbarpsgatan 41, BJUV

Vallokalen finns i markplan, entré inne på skolgården.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

AULA Varagårdsskolan

Södra Storgatan 21, BJUV

Vallokalen finns i markplan. Automatisk dörröppnare finns. Goda parkeringsmöjligheter i anslutning till vallokalen.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Mikaelstugan

Tidigare Folkets Hus

Norra Storgatan 3, BJUV

Lokalen i markplan.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

MATSAL Ekeby skola

Allégatan 2, EKEBY

Vallokalen finns i markplan, entré vid biblioteket Ekeby skola.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Flamman

Tidigare Folkets Hus

Allégatan 6, EKEBY

Vallokalen finns i markplan, nås via ramp.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

FRITIDSGÅRD Ekeby skola

Allégatan 2, EKEBY

Lokalen är i markplan.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Bjuv

1 - Kontaktcenter kommunalhuset

Kommunalhuset

Mejerigatan 3

Entré i markplan, tillgång till HCP toalett. Automatiskt dörröppning. Röstande anmäler sig i kontaktcenter.^På valdagen finns möjligt att förtidsrösta.

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 26/08-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

2 - Biblioteket, Bjuv

Ingång från parken

Norra Storgatan 3

Röstningslokalen nås smidigast från parksidan, dörr finns i markplan med automatisk dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-13:00

3 - Biblioteket, Billesholm

STORGATAN 24

Vallokalen finns i markplan. Automatisk dörröppnare, goda parkeringsmöjligheter finns.

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 13:00-19:00

4 - Biblioteket, Ekeby

Ekeby skola

Allégatan 2

Röstningslokalen kan enkelt nås genom ramp, till anslutande markplan. Entrédörr i markplan samt automatisk dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 09:00-13:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!