Hitta lokaler
Vallokaler Vallokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Kalmar

Östra Funkaboskolan

Musiksalen

Funkabovägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Östra Funkaboskolan

Matsalen

Funkabovägen 4

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kalmarsundsskolan

Sporthallen

Norrlidstorget 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kalmarsundsskolan

Fritidsgården

Norrlidstorget 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Djurängsskolan

Gymnastiksalen

Kungsgårdsvägen 51

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Skogsrået

Drottning Blankas väg 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Allaktivitetshuset

Ryssbylundsvägen 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Paviljongen Folkets Park

Falkenbergsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Östra Funkaboskolan

Klassrum

Jägarevägen 1

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vasaskolan

Matsalen

Germundsgatan 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tallhagens Scoutgård

Sjömansgatan 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Hagbyskolan

Matsalen

Kyrkallén 16

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Halltorpsskolan

Matsalen

Flyths väg 7

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Fritidsgården Lyckhem

Vasaskolan

Germundsgatan 13

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Nelsonska huset

Nelsonska rummet

Östra Sjögatan 16

Ramp finns vid ingång på baksidan.

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lindsdalsskolan

Matsalen

Slätmossevägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lindsdals fritidsgård

Kanngjutarvägen 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöängsskolan

Matsalen

Önnemovägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lindeberga Förskola

Skaffarevägen 17

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Södermöreskolan

Matsalen

Backsippvägen 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Åbyskolan

Matsalen

Läckebyvägen 10

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tullbroskolan

Gymnastiksalen

Unionsgatan 20

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lars Kaggskolan

Matsalen

Stagneliusgatan 33

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stagneliusskolan

Matsalen

Fredriksskansgatan 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Jenny Nyströmsskolan

Matsalen

Smålandsgatan 25

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kalmarsundsskolan

Sporthallen

Norrlidstorget 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Kalmarsundsskolan

Sporthallen

Norrlidstorget 9

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Oxhagsskolan

Matsalen

Daléngatan 16

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Pårydsskolan

Matsalen

Järnvägen 5

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rinkabyholmsskolan

Matsalen

Rinkabyholmsvägen 68

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rockneby skola

Klassrum

Enliden 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Stensbergs Servicehus

Samlingslokalen

Ståthållaregatan 35

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Oxhagshemmet

Samlingssalen

S:t Kristoffersväg 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Rinkabyholmsskolan

Gymnastiksal

Rinkabyholmsvägen 68

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Dörbyskolan

Matsal

Tiltvägen 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Gymnastiksal

f.d Silvergärdsskolan

Wennerbergs väg 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Falkenbergsskolan

Aulan

Falkenbergsvägen 12

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Trekantenskolan

Matsalen

Magister Haralds väg 2

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Tvärskogsskolan

Gymnastiksalen

Nabovägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vänskapens väg

Vänskapens väg 6

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Lindöskolan

Matsalen

Lindövägen 3

Visa datum och tider

Datum:9/9-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Vallokaler för förtidsröstning i Kalmar

Biblioteket Bergavik

Norrlidstorget 5

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 13:00-15:00

Biblioteket Hagby

Kyrkallén 16

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Biblioteket Ljungbyholm

Backsippvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 09:00-12:00

Biblioteket Påryd

Pårydsgatan 40

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Biblioteket Rinkabyholm

Rinkabyholmsvägen 68

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Biblioteket Rockneby

Ryssbylundsvägen 6

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 15:00-19:00

Biblioteket Trekanten

Magister Haralds väg 2

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Huvudbiblioteket Kalmar

Tullslätten 4

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 25/08-2018

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 01/09-2018

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 09:00-20:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 12:00-16:00

Hyresgästföreningen Myran

Samlingslokalen

Två systrars väg 10

Visa datum och tider

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 18:00-20:00

Länssjukhuset Kalmar

Huvudentrén

Lasarettsvägen

Visa datum och tider

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Sportcenter

Smålandsgatan 21

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-14:00

Stadshuset

Östra Sjögatan 18

Ramp finns vid ingång på baksidan.

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 08:00-16:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 09/09-2018

Öppettider: 08:00-20:00

Träffpunkt Frikadellen

Förlösavägen 6A

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 10:00-12:00

Träffpunkt Ingelstorpsvägen 1

Smedängen

Ingelstorpsvägen 1

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Träffpunkt Skogsrået

Dr Blankas väg 9

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 13:00-15:00

Träffpunkt Stensberg

Ståthållaregatan 35

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 23/08-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 24/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 27/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 28/08-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 30/08-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 31/08-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 04/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 06/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 07/09-2018

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 08/09-2018

Öppettider: 12:00-15:00

Träffpunkt Äringen

Åbygatan 12

Visa datum och tider

Datum: 22/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 29/08-2018

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2018

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 05/09-2018

Öppettider: 16:00-19:00

10 anledningar att rösta på centerpariet

 • 1.

  För att medmänsklighet för Sverige framåt

 • 2.

  För att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

 • 3.

  För att småföretag behöver stora möjligheter

 • 4.

  För trygg och tillgänglig vård i hela landet

 • 5.

  För renare hav och en vardag utan gifter

 • 6.

  För att stoppa utsläppen, inte utvecklingen

 • 7.

  För att jobb är vägen till integration

 • 8.

  För trygghet från brott och övergrepp

 • 9.

  För att jämställdhet för Sverige framåt

 • 10.

  För att Sverige behöver ett nytt ledarskap

Håller du med oss i vår politik?

Svara på 5 enkla frågor!