Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Vara

Arentorps Föreningshus

Kedumsvägen 45

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nästegårdsskolan

Aula

Götgatan 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Larvs skola

Gymnastiksalen

Borgavägen 24 Larv

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Levene skola

Storgatan 50

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skarstads Bygdegård

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Västra skolan

Matsal

Västra skolgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Alléskolan

Aula

Läroverksgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Laskegården

Norrgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Vara

Biblioteket Vara

Stora Torget 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Biblioteket Vedum

Herrljungavägen 3

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Biblioteket Kvänum

Götgatan 9

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Kommunhuset

Stora Torget 8

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Jungs Bygdegård

Jungavägen 45

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Biblioteket Levene

Levene skola

Storgatan 50

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-17:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-17:30

Föreningshuset Tråvad

Föreningsgatan 9

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.