Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Svenljunga

Sexdrega Medborgarhus

Svenljungavägen 13

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Överlida Skola

Matsalen

Studievägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Östra Frölunda Medborgarhus

Falkenbergsvägen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mogaskolan

Matsalen

Skolgatan 19

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mogaskolan

Matsalen

Skolgatan 19

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Svenljunga

Klockaregården

Brogatan 13

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Lysjölid

Lysjövägen 1

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Toftalyckan

Lidavägen 8

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Östrabo

Hagavägen

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Holsljunga Idrottshall

Holsljunga Kyrkby

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Kalvs Bygdegård

Sönnerhagsvägen

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Håcksviks Bygdegård

Håcksvik

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Mårdaklevs Skola

Klevsgatan 3

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Svenljunga huvudbibliotek

Kinnagatan 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Hillareds biblioteksfilial

Hillareds skola

Såkensvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Östra Frölunda biblioteksfilial

Östra Frölunda skola

Kantorsvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Kalvs biblioteksfilial

Kalvsjögården

Björkhagsvägen

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Överlida biblioteksfilial

Överlida skola

Studievägen

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Hillareds skola

Matsalen

Såkensvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Örsåsgården

Örsåsgården

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.