Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Munkedal

Naturbruksgymnasiet Dingle

Kustvägen 12

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets Hus Hällevadsholm

Bullarevägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset Forum Munkedal

Matsalen

Centrumtorget 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset Forum Munkedal

Gullmarssalen

Centrumtorget 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bruksskolan

Myrbottenvägen 29

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bygdegården Hedekas

Munkedalsvägen 24

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Munkedal

Biblioteket Munkedal

Läshörnan

Centrumtorget 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Biblioteket Hällevadsholm

Hällevadsholms skola

Skolvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Biblioteket Dingle

Centrumskolan Dingle

Järnvägsgatan 8

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Bygdegården Hedekas

Munkedalsvägen 24

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.