Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Lidköping

Dalängskolan

Rasthall

Esplanaden 82

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets Park

Rotundan

Framnäsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fredriksdalskolan

Matsalen

Floragatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stadshuset

Skaragatan 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Majåkerskyrkan

Kockgårdsgatan 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Järpås Bygdegård

Nordliden 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lidåkerskolan

Matsalen

Majorsallén 77

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kvartersgård Margretelund

Margretelundsgatan 9-13

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Östbyskolan

Matsalen

Mariagatan 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

De la Gardiegymnasiet

F-huset, norra ingången

Stenportsgatan 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kylanderskolan

Musikskola

Stadsträdgården 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Otterstad skola

Matsalen

Otterstad skola

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Råda skola

Matsalen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Resville Kvarn

Resville

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhammarskolans entré

Brynåsavägen 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tolsjö Bygdegård

Tolsjö bygdegård

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stenportskolan

Matsalen

Stenportsgatan 89

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lavad Bygdegård

Lavad bygdegård

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vinningaskolan

Matsalen

Konvaljevägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Wennerbergskolan

Matsalen

Prästgårdsgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Månesköldskolan

Matsalen

Rådagatan 35

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Örslösa Skola

Matsalen

Tegelvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Lidköping

Stadshuset

Skaragatan 8

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 15:00-20:00

Järpås bygdegård

Nordliden 6

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Vinningaskolan

Matsalen

Konvaljevägen 1

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Tuns dagcentral, vävstugan

Silvii väg

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Bräddegården

Matsalen

Råda

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 14:00-15:00

Bäckliden

Matsalen

Vinninga

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Guldvingens Äldreboende

Allrummet

Östbygatan 23

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 14:00-15:00

Lugnet

Samlingssalen

Örslösa

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Majgården

Entrén

Kockgårdsgatan 8-10

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-12:00

Solhaga

Samlingssalen

Solhagsvägen

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:30-10:30

Tolsjöhemmet

Matsalen

Tolsjö

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 14:00-15:00

Ågården

Ågårdens samlingssal

Tallskogsvägen

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 16:00-17:00

Östhaga

Samlingssalen

Mariagatan 1

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 16:00-17:00

Björkhaga

Samlingssalen

Långgatan 19

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 16:00-17:00

De la Gardiegymnasiet

Sal F 1085

Stenportsgatan

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Senior Center

Målaregatan 22

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.