Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Borås

Aplareds Skola

Skolvägen

Aplared

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Borgstena Skola

Länsväg 183

Borgstena

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Servicehus Kypegläntan

Restaurang

Margaretagatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Servicehus Kypegläntan

Restaurang

Margaretagatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Engelbrektskolan Uppeh.Rum

Ing Från Engelbrektsgatan

Engelbrektsgatan 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Engelbrektskolan, Matsalen

Matsalen

Engelbrektsgatan 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bergdalskolan

Matsalen

Gustav Adolfsgatan 81

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bäckängskolan Lilla matsal

Ing Fr Salängsgatan

Schélegatan 7

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekarängskolan

Matsalen

Hansinggatan 121

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekarängskolan

Matsalen

Hansinggatan 121

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekarängskolan

Gymnastiksalen

Hansinggatan 121

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fjärdingskolan

Matsalen

Kapplandsgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fjärdingskolan

Matsalen

Kapplandsgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bodaskolan

sal 174

Milstensgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bergdalsskolan, matsalen

Gusta

Gustav Adolfsgatan 81

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bodaskolan

Sal 180

Milstensgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Caroli Församlingshem

Skolgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Engelbrektskolan

matsalen

Engelbrektsgatan 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fullmäktiges Pausrum 4317

Vån 3

Sturegat 42

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fullmäktiges Pausrum 4325

Vån 3

Sturegat 40

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunfullmäktiges Entrehal

vån 2

Sturegat 40

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Daltorpskolan, Bildsalen

Institutionsbyggn Rum 501

Stora Tvärgränd 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Trandaredskolan

Biblioteket

Trandaredsgatan 36

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Trandaredskolan Gymnastik-

Salen Ingång Vid Statyn

Söderkullagatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Trandaredskolan

Matsalen

Trandaredsgatan 36

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Trandaredskolan

Matsalen

Trandaredsgatan 36

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Trandaredskolans Gymnastik-

Sal Ingång Vid Statyn

Trandaredsgatan 36

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svedjeskolan, Matsalen

Ing från Gården

Svedjegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svedjeskolan matsalen

Ing Från Gården

Svedjegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svedjeskolan

Lekrum utanför matsalen

Svedjegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kristinebesbibliotek

Huvudingång

Kristinegränd 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kristinebersbibliotek

Kristinegränd 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sven Eriksongymnasiet

Aulan, Ing från gården

Sven Eriksonsplatsen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Daltorpsskolan Kulturverkst

Institutionsbyggn Rum 505

St Tvärgränd 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sven Eriksongymnasiet

Aulan, ingång fr gården

Sven Eriksonsplatsen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sven Eriksongymnasiet

Aulan, ingång fr gården

Sven Eriksonsplatsen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Särlaskolan Skolkökslokal

Ing fr gården

Särlagatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Byttorpsklints Äldreboende

Samlingssalen

Kvibergsgatan 17

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Byttorpskolan Sal 126

Ing från Gården

Vindelgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Byttorpskolan Sal 128

Ing från Gården

Vindelgat 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tullengymnasiet, Sal 2

Huvudingången Till Vänster

Tullatorget

Från parkeringsplatsen, ingån från gården.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tullengymnasiet, sal 1

Huvudingång Till Vänster

Tullatorget

Ingång från parkeringsplats, in i skolgården

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboklints Rehab.enhet

Restaurangingången

Klintesväng 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboskolan

Stora Matsalen

Sjöbo torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboskolan

Stora Matsalen

Sjöbo torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboskolan

Lilla Matsalen

Sjöbo torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboklint

Restaurangen

Klintesväng 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboskolan

Lilla Matsalen

Sjöbo torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjöboklints Rehab.enhet

Restaurangingången

Klintesväng 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Erikslundskolan

Högstadiedelen Matsalen

Campinggatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Servicehuset Spinnaren

Stora Samlingssalen

Norrby Tvärgata 11

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Servicehuset Spinnaren

Stora Samlingssalen

Norrby Tvärgata 11

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hestra Midgårds Restaurang

Hestra ringväg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Askallèn

Bredared

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Myråsskolan

Nybyggnaden, Sal L 5

Myråsgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Myråsskolan, Nybyggnaden

Nybyggnaden, Sal L 6

Myråsgatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Brämhults Fritidsgård

Dammkullev 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalsjöskolan

Matsalen

Dalsjöv 16

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sporthallen, Storgatan 71

Folkets Park

Storgatan 71

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalsjöskolan, Matsalen

Matsalen

Dalsjöv 16

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dannikeskolan

Matsalen

Dannike

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Högstadieskolan Matsalen

Skolvägen 6

Fristad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Högstadieskolan Matsalen

Skolvägen 6

Fristad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Asklandaskolan, Matsalen

Askvägen 14

Fristad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gingri Bygdegård

Gingri

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gånghesterskolan Matsalen

Skolvägen 8

Gånghester

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kinnarummaskolan

Matsalen

Kinnarumma

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Målsrydskolan

Matsal o Gymnastiksal

Målsryd

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängsjögårdens Daghem

Gullvivan Rydbovägen 24

Rydboholm

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rångedala Församl.Hem

Vid Kyrkan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sandgärdskolan aulan

Skolvägen

Sandared

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sandgärdskolan aulan

Sandared

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sandhultskolan

Matsalen

Sandhult

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Seglora Församlingshem

Seglora Kyrkby

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjömarkenskolan Matsalen

Ljungvägen 14

Sjömarken

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sjömarkenskolan matsalen

Ljungvägen 14

Sjömarken

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kilskolan, musiksalen

Kilsvägen

Sparsör

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svaneholmskolan

Matsalen

Svaneholm

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vänga Församlingshem

Vänga

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Viskaforsskolan

Stora matsalen

Viskafors

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Äsperedskolan

Matsalen

Skolstigen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Borås

Dalsjöfors Bibliotek

Stationsvägen 2

God tillgänglighet, 1:a plan

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Sjöbo Bibliotek

Sjöbo Torgata 7

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Göta bibliotek, Jössagården

Jössagården

Varbergsvägen 38

Bra tillgänglighet

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Biblioteket Viskafors

Viskaforsskolan

Varbergsvägen 79

Markplan

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Fristads Bibliotek

1:a vån

Gamla Kyrkovägen 6

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Mötesplats Norrby

Norrby

Värmlandsgatan 22

Bra tillgänglighet i gatuplan

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Sandareds Bibliotek

Skolan

Skolvägen

Bra tillgänglighet i gatuplan

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Stadshuset

1:e vån

Kungsgatan 55

Bra tillgänglighet, Gatuplan

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Svärdfästet

Dagverksamheten

Söderkullagatan 64

Förstaplan

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Stora Torgets valstuga

Bredvid Handelsbanken

Stora Torget

Utrustat med ramp

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

VI-Hässleholmen Hässletorg

Våglängdsgatan 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-16:00

Knallerian Knalleland

Knalleland

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Stadsbiblioteket

P.A. Halls Terrass 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.