Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Bengtsfors

Biblioteket Bengtsfors

Bengtsfors

Tingshustorget 3

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lövåsenskolan Billingsfors

Billingsfors

Övre Terrassgatan 1

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Utvecklingscentrum+

Bengtsfors

Brogatan 10

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bäckeskolan Bäckefors

Bäckefors

Skolgatan 4

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mustadfors Folkets Hus

Dals Långed

Enetsvägen 11

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Bengtsfors

Biblioteket Bäckefors

Bäckegården, Bäckefors

Gamla Bruksgatan 12

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Biblioteket Dals Långed

Stenebyskolan

Enetsvägen 1

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Årbols skola

Årbol 43

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Folkets hus Gustavsfors

Nästegårdsvägen

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Torrskogs stom bygdegård

Torrskogs stom bygdegård

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Skåpafors skola

Skåpafors

Skolvägen 3

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Steneby Bygdegård

Steneby

Steneby Bygdegård

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Bygdegården Ödskölt

Gamla vägen 24

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Biblioteket Bengtsfors

Tingshustorget 3

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Lövåsenskolan

Övre Terrassgatan 1

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Kommunhuset i Bengtsfors

Majbergsvägen 2

Lokalen är tillgänglighetsanpassad

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.