Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Sala

Rådhuset

Stora Torget 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalhems förskola

Måns Olsvägen 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Jakobsbergsgården

Jakobsbergsgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kila skolas matsal

vid Lindgården

Lindgårdsvägen 3 A

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kumla Församlingshus

Kumlavägen 11 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vallaskolan

Matsalen

Ringgatan 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Möklintagården

Torget

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekebyskolan

Ljussalen

Gruvgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kungsängsgymnasiet

Matsalen

Gymnasiegatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sockenstugan

Albert Målares gata 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Prosthagsskolan

Klockarvägen 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Åkraskolan

Matsalen

Åkragatan 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Sala

Stadsbiblioteket

Norra Esplanaden 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Prosthagsskolan

Klockarvägen 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Rättspsykiatri Västmanland

Norrängsgatan 26

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Jakobsbergsgården

Jakobsbergsgatan 4

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-13:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Möklintagården

Torget

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Ransta Nästa

Gamla stationshuset

Stationsvägen 1

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Norrby församlingshem

Klockargården

Norrby prästgård 101

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Kilbo skola

Kilbo skola 126

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Gamla biblioteket

Sätravägen 62

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Kriminalvårdsanstalten Salberga

Johannesbergsgatan 6

Visa datum och tider

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Tärna folkhögskola

Folkhögskolevägen 12

Visa datum och tider

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.