Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Norberg

Björkängens Samlingssal

Bobergsvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sockenstugan

Karbenning

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gruvgården

Kärrgruvan

Hedemoravägen 64

Ramp finns vid ingång.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skogsgläntan

(F d Skallbergets skola)

Fågelvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Norberg

Granbacken

Dunderbostigen 13 A-B

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 12:30-13:30

Biblioteket

F d Folkets Hus

Järnvägsgatan 53

Särskilda parkeringsplatser finns vid ingångarna.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Resedan

Kornettgatan 9 C

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-15:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.