Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Örnsköldsvik

Arnäsvalls församlingshem

Arnäsvall

Automatisk dörröppnare. RWC finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fridhem

Plogvägen 28

Ramp finns, dock något smal och utan handledare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bjästaskolan

Skolvägen 1

Lokalen har god tillgänglighet. Dörröppnare och RW

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hemling Missionskyrka

Hemling 242

Lokalen har god tillgänglighet.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Björnaskolan

Centralgatan 12

Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Alneskolan

Norra Skepparvägen

Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingsgården

Köpmangatan 67

Ej dörröppnare. Lokalen har god tillgänglighet.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Domsjöskolan

Matsalen

Vallvägen 1

Vallokalen har flyttats till skolans matsal. Matsa

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Domsjöskolan

Matsalen

Vallvägen 1

Vallokalen har flyttats till skolans matsal. Matsa

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Geneskolan

Hammarvägen 9

Ramp och dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Gideåvallen

Ej dörröppnare. RWC finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Höglandskolan

Åvägen 12

Handikapparkering finns framför matsalen. Dörröppn

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Husumskolan

Bruksvägen 169

Vallokalen har flyttats till utrymmet utanför lekt

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

IOGT-NTO lokalen

Banafjäl

En stor och bred ramp finns. Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängetskolan

Älgvägen 35

Ej dörröppnare. RWC finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Haffstaskolan

Haffsta 201

Vallokalen har flyttats till den nedre, nya delen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Husumskolan

Bruksvägen 169

Vallokalen har flyttats till utrymmet utanför lekt

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hållängetskolan

Hörnettvägen 66

Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Järvedskolan

Murarvägen 6

Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängetskolan

Älgvägen 35

Ej dörröppnare. RWC finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Holmengården

Hummelviksvägen 8

Lokalen har god tillgänglighet. Ramp och RWC finns

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mellansels Skola

Skolgatan 21

Lokalen har god tillgänglighet. Dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mo Skola

Molidenvägen 12

Ej dörröppnare, men dörrarna är lätta att öppna. R

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Norrflärke Skola

Norrflärke 2174

Lokalen har god tillgänglighet. Dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängetskolan

Älgvägen 35

Ej dörröppnare. RWC finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bjästaskolan

Skolvägen 1

Lokalen har god tillgänglighet. Dörröppnare och RW

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Idbynskolan

Idbyn

Ej dörröppnare. Hiss in till matsalen finns.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Rum - Matteus

Hampnäsvägen 36

Vid församlingsentrén finns bra och nära parkering

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sidensjö Skola

Angermannunsväg16

Ej dörröppnare. Olika in- och utgångar till lokale

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skorpeds Skola

Gympasalen

Källvägen 3

Ramp finns på skolans vänstra kortsida. Gympasalen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sundskolan

Vetevägen 12

Använd huvudentrén. Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Höglandskolan

Åvägen 12

Handikapparkering finns framför matsalen. Dörröppn

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Medborgarhuset

Medborgarhusgatan 3

Ramp och RWC finns. Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Rum - Markus

Hampnäsvägen 36

Vid församlingsentrén finns bra och nära parkering

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Örnsköldsvik

Arkenbiblioteket

Lasarettsgatan 5

Entrédörrarna öppnar sig automatiskt. Lokalen har

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Kultur & Fritidsgården Gene

F.d. Genebiblioteket

Doktorsgatan 6

Lokalen har god tillgänglighet. Dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Husums bibliotek

Husumskolan

Bruksvägen 169

Dörröppnare och RWC finns.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:30-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:30-16:00

Bjästa bibliotek

Bjästaskolan

Skolvägen 1

Lokalen har väldigt god tillgänglighet. Dörröppnar

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Folkets Hus Gnistan

Caféet

Björnavägen 68

Använd entrén vid den stora parkeringen på baksida

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Bredbyns bibliotek

Bredbyskolan

Köpmangatan 68

Lokalen har god tillgänglighet. RWC finns.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:30-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:30-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Konsum Köpmanholmen

Hummelviksvägen 21

Lokalen har god tillgänglighet.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Mellansels Bad & Fritid

Badhusvägen 1

Lokalen har god tillgänglighet. Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Biblioteket i Själevad

Boklådan

Myntvägen 6

Ramp finns. Lokalen har god tillgänglighet.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Stegbo Möbler AB

Lomvägen 2

Ej dörröppnare. Hiss finns. RWC finns på nedervåni

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Örnsköldsviks Sjukhus

Sjukhusets huvudentré

Lasarettet

Lokalen har väldigt god tillgänglighet.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Solstrålen

Sörmyravägen 5

Ej dörröppnare. Lokalen har god tillgänglighet.

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Bygdegården Skalmsjö

Skalmsjö

Ej dörröppnare. Ramp och RWC finns.

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Björna bibliotek

Öviksvägen 4

På utsidan av lokalen finns en hiss i direkt anslu

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Skorpeds servicecenter

Skorpedsvägen 20

Lokalen har god tillgänglighet. Entrédörrarna öppn

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Sidensjöskolan

Skolans personalrum

Angermannunsväg 16

Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Medborgarhuset

Trehörningsjö

Ramp och RWC finns. Ej dörröppnare.

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 19:00-20:00

Skyttis Servicebyggnad

Cafeteria

Valhallavägen 20

Lokalen har god tillgänglighet. Dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-20:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 16:00-20:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 16:00-20:00

Nolaskolan

Viktoriaesplanaden 31

Använd entrén mot Viktoriaesplanaden. Dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.