Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Forshaga

Kulturhuset

Brogatan 11

Anpassad ingång med ramp, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dejeskolan

Studievägen 1

Inga trappor, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Forshaga Lärcenter

Malmgatan 2 A

God tillgänglighet, inga trappor, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Grossbolsskolan

Södergatan 1

God tillgänglighet, inga trappor

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skivedsskolan

Sandviksvägen 1B

Trappa, ramp finns

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Forshaga

Kulturhuset

Brogatan 11

Anpassad entre med ramp, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Forshaga Lärcenter

Malmgatan 2 A

God tillgänglighet, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Olsätersskolan

Olsätersvägen 24

Inga trappor, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.