Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Eda

Gunnarsbyskolan

Gunnarsbyskolans matsal

Gunnarsbyvägen 10

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets Hus

Cafélokalen

Storgatan 20

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hierneskolan

Matsalen

Bokbranten 1

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Adolfsfors skola

Gymnastiksalen

Adolfsfors

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Eda gymansieskola

Ingång från Vårdcentralen

Älvuddsgatan 17

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Eda

Biblioteket Charlottenberg

Vid Torget

Kyrkogatan 4

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Biblioteket Koppom

Vid Hierneskolan

Bokbranten 1

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Biblioteket Åmotfors

Vid Torget

Älvuddsgatan 38

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Gunneruds skola

Gymnastiksalen

Gunnerud

Lokalen är hadikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Kommunkontorets medborgarkontor

Torget 1

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.