Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Uppsala

Katedralskolan

Matsalen

Skolgatan 2

Ingång på baksidan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Träffpunkt Gudrun

Entréhallen

Kungsängsgatan 33 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisvallens förskola

Torget

Ringgatan 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Luthagens förskola

Avd Idet

Prästgårdsgatan 16

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Björkskolan

Matsalen

Stabby Backe

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Väpnarens förskola

Avd Idet

Väpnargatan 30

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hällby förskola

Matsalen

Hällbygatan 44

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhagenskolan

Matsalen

Kullerstensvägen 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

V:a Stenhagen Kult-bildn c

Bild och Form

Herrhagsvägen 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Opalens förskola

Herrhagsvägen 150

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

V:a Stenhagen Kult-bild c

Matsalen

Herrhagsvägen 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Socialtjänsten IFO Noatun

Konferensrum

Väderkvarnsgatan 17 C:3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala konsert & kongress

Sal D, Vaksaladelen

Vaksala torg 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vaksalaskolan

Sal D, Kafédelen

Vaksala Torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vaksalaskolan

Östra flygeln, entréhallen

Vaksala torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vaksalaskolan

Västra Flygeln, entréhallen

Vaksala Torg

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Almtunaskolan

Matsalen

Björkgatan 23

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Celsiusskolan

A-entrén

Björkgatan 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Celsiusskolan

D-entrén

Björkgatan 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Navet-Uppsala kommun

Rum 121

Kungsgatan 85

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Navet-Uppsala kommun

Entréhallen

Kungsgatan 85

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Arken

Skomakargatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Brantingsskolan

Gymnastiksal 2

Hj Brantingsgatan 37

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Johannesbäcksskolan

Matsalen

Verkmästargatan 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Salabacke förskola

Avd Kritan

Skomakargatan 28

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Källparkens förskola

Avd Gökboet

Johannesbäcksgatan 78 K

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Brantingsskolan

Gymnastiksal 1

Hjalmar Brantingsgatan 37

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uvengymnasiet

Matsalen

Brantingstorg 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Servicehuset Snickaren

Rum Snickaren

Snickargatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Årstaskolan

Entréhallen

Sparrisgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ångelstaskolan

Gymnastiksalen

Vitkålsgatan 83

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Årstagården

Aulan

Fyrislundsgatan 66

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Årstaskolan

Matsalen

Sparrisgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ångelstaskolan

Matsalen

Vitkålsgatan 83

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Slavsta förskola

Stora rörelserummet

Stålgatan 25

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekebygymnasiet

Sal G 21

Ekebyvägen 10 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Voxenåsens förskola

Oslogatan 127

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekebygymnasiet

Hus G, sal G 20

Ekebyvägen 10 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Flogstaskolan

Matsalen

Flogstavägen 105

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Flogstaskolan

Sal 32

Flogstavägen 105

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Flogstaskolan

Gymnastiksalen

Flogstavägen 105

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

GEO-centrum

Foajén

Villavägen 16

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bergaskolan

Hemkunskapssalen

Norbyvägen 25

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bergaskolan

Matsalen

Norbyvägen 25

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekebygymnasiet

G-huset, rum 22

Ekebyvägen 10 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Orstenens servicehus

Föreläsningssalen

Granitvägen 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Silikatets förskola

Kvickstensvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hågadalsskolan

Matsalen

Granitvägen 14 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Malmaskolan

Byggnad O4, entréhallen

Björkhagsvägen 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Malmaskolan

Byggnad O4, matsalen

Björkhagsvägen 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Diamantens förskola

Eksoppsvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksbergsskolan

Matsalen

Granitvägen 14 A

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Katedralskolan

Annexet, rum 1121

Skolgatan 2

Ingång från baksidan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsävjaskolan

Gymnastiksalen

Akademivägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nåntunaskolan

Entréhallen

Vävstolsvägen 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nåntunaskolan

Rörelserummet

Vävstolsvägen 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsävjaskolan

Matsalen

Akademivägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsävjaskolan

Musiksalen

Akademivägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Daneport

Entréhall

Västgötaresan 64

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stordammens skola

Entréhallen

Västgötaresan 133

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stordammsskolan

Klassrum 188

Västgötaresan 133

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala folkhögskola

Samlingssalen

Ulleråkersvägen 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsätraskolan

Entréhallen

Slädvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala Folkhögskola

Biblioteket

Ulleråkersvägen 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bäcklösaskolan

Matsalen

Linrepevägen 17

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bäcklösaskolan

Gymnastiksalen

Linrepevägen 17

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bäcklösaskolan

Matsalen

Linrepevägen 17

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Förskolan Växthuset

Matsalen

Eksätravägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Växthusets skola 3

Matsalen

Stenhammarsvägen 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gottsundaskolan

Sal A3

Valthornsvägen 17

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mötesplats Treklangen

Rastverksamheten

Valthornsvägen 19 A

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gottsundaskolan

Sal A10

Valthornsvägen 17

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Mötesplats Treklangen

Lärcentrum

Valthornsvägen 19 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dirigentens förskola

Solistvägen 65

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sunnerstaskolan

Talgoxhuset, avd Måsen

Dag Hammarskjöldsväg 239

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sunnerstaskolan

Talgoxhuset avd. Svanen

Dag Hammarskjölds Väg 239

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Orrparkens förskola

Avd Vinden

Svankärrsvägen 39

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Orrparkens förskola

Avd Vattnet

Svankärrsvägen 39

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala Studentkår

Entréhallen

Övre Slottsgatan 7

Ingång från baksidan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fritidsgården

Klubbrummet

Ramsjövägen, Björklinge

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fritidsgården

Musiksalen

Ramsjövägen, Björklinge

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fritidsgården

Matsalen

Ramsjövägen Björklinge

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Viksta Bygdegård

Viksta by

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lyckebo förskola

Matsalen

Norrskensvägen 17-19

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Pluggparadiset

Musiksalen

Fullerövägen 5 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Pluggparadiset

Gymnastiksalen

Fullerövägen 5 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Storvretaskolan

Matsalen

Ärentunavägen 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Pluggparadiset

Matsalen

Fullerövägen 5 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vattholma Skola

Matsalen

Malmvågsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skyttorps skola

Matsalen

Ingång Vikstavägen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Börje skola

Matsalen

Börje

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lövstalöts förskola

Tårpilsvägen 27

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Jumkils Skola

Matsalen

Jumkil

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bälinge Skola

Matsalen

Stenvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bälingeby förskola

Avd Korallen

Bälinge Ekeby 25

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skuttungeskolan

Matsalen

Skuttungeby 258, Hagby

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Åkerlänna Bygdegård

Bälinge Berg 117 Björklinge

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Jälla

Gymnastiksalen

Jälla 211

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gåvstaskolan

Sal 307

Gåvstavägen 9-11, Rasbo

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gåvsta skola

Matsalen

Gåvstavägen 9-11

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rasbokil Bygdegård

Rasbokils-Tibble 51

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stavby skola

Gamla matsalen

Stavby 108

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tunaskolan

Matsalen

Tuna 65, Alunda

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Danmarksskolan

Matsalen

Danmarks by

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Funbo kyrkskola

Matsalen

Funbo 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Funbo förskola

Rörelserummet

Funbo 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lännaskolan

Matsalen

Länna

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Almungeskolan

Entréhallen

Almungevägen 282

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Almungeskolan

Matsalen

Almungevägen 282

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Faringe Bygdegård

Kyrkbyn 103

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Knutbygården

Gränsta

Knutby

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisskolan

Hus C4, rum C226

Götgatan 17-21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Uppsala-Näs bygdegård

Uppsala-Näs bygdegård

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalby Bygdegård

Dalby

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ramstaskolan

Matsalen

Ramstalund

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vängeskolan

Matsalen

Prostvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vängeskolan

Gymnastiksalen

Prostvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ålands Bygdegård

Ålands Österby 217

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Järlåsaskolan

Matsalen

Gripensvärdsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svartbäcksgården

Aulan

Svartbäcksgatan 52 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisgården

Samlingssalen

Svartbäcksgatan 58

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrishov

Utanför annex ing bowling

Idrottsgatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tunabergsskolan

Matsalen

Väpnargatan 19

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tunabergsskolan

Aulan

Väpnargatan 19

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Backens förskola

Avd Mosippan

Svartbäcksgatan 113

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Domarringens skola

Entréhallen

Swedenborgsgatan 74

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Domarringens skola

Matsalen

Swedenborgsgatan 74

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tornets dagliga verksamhet

Matsalen

Portalgatan 2 F

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vuxenutbildningen Linné

Entréhallen

Västra Strandgatan 11

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bridgens hus

Vattholmavägen 16 C

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Goda Mackans matsal

Bottenplanet

Vattholmavägen 16

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ringarens Förskola

Lekhallen

Väktargatan 38

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrs förskola

Avd Snigeln

Heidenstamsgatan 65

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Botulvs förskola

Entréhallen

Torkelsgatan 40

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Höganäs Förskola

Alriksgatan 7

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kvarngärdesskolan

Matsalen

Kvarntorget 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kvarngärdesskolan

Stora salen

Kvarntorget 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gränbyskolan

Matsalen

Liljefors Torg 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Liljeforsskolan

Rum 124

Liljefors torg 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Cultus gymnasieskola

Rum D11

Skolgatan 53A

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gränbyskolan

Aulan

Liljeforstorg 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Liljeforsskolan

Gymnastiksalen

Liljefors torg 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrs förskola

Avd Biet

Heidenstamsgatan 65

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrsskola

Matsalen

Heidenstamsgatan 67

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrsskola

Mediateket

Heidenstamsgatan 67

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Von Bahrsskola

Gymnastiksalen

Heidenstamsgatan 67

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nyby servicehus

Dagcentralen (inre)

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nyby Servicehus

Entréhallen

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fredrika Bremerskolan

Matsalen

Fredrika Bremergatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nyby Servicehus

Aulan B

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Cultus gymnasieskola

Rum D12

Skolgatan 53 A

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gamla Uppsalaskolan

Matsalen

Vattholmavägen 95

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nannaskolan

Matsalen

Kungsgatan 24

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stadshuset

Kommuninformationen

Vaksalagatan 15

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fyrisskolan

Hus C4, Klassrum C 240

Götgatan 17-21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sverkerskolan

Matsalen

Sysslomansgatan 34

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Karlavagnens förskola

Lekhallen

Rackarbergsgatan 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekonomikum

Rum C201

Kyrkogårdsgatan 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksskolan

E-huset, köket

Geijersgatan 74

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tiundaskolan

Hus D, Matsalen

Tiundagatan 26

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tiundaskolan

Hus D, Entréhallen

Tiundagatan 26

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Eriksskolan

E-hus, Förskola E, Ingång N

Geijersgatan 74

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ramunds servicehus

Samlingssalen

Dalgatan 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Uppsala

Hagundagården

Bottenvåningens vardagsrum

Arkitektv. 1

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-11:45

Myrbergska gården

Samlingssalen entrén

Geijersgatan 61

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:15-15:00

Dalbyhemmet

bottenvåningen huvudentrén

Dalby 17

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:45-15:30

Björngårdens Äldreboende

Sällskapsrum bortom matsal

Valthornsv. 43

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:45-11:30

Glimmervägens vårdboende

Entrén

Glimmervägen 3

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Stadsbiblioteket

Svartbäcksgatan 17

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:30-17:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:30-15:30

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 13:30-15:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:30-17:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:30-15:30

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:30-15:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:30-19:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:30-17:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:30-15:30

Almungebiblioteket

biblioteket

Almunge skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Björklingebiblioteket

Sandbrovägen 6

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Brantingsbiblioteket

Brantingstorg 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:30-13:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:30-13:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:30-13:30

Bälingebiblioteket

Lundgården

Lundgårdsvägen

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:30-13:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-13:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:30-19:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:30-13:30

Eriksbergsbiblioteket

Granitvägen 14

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Gottsundabiblioteket

Gottsunda Centrum

Valthornsvägen 11

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:30-14:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-14:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:30-18:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:30-14:30

Gränbybiblioteket

Gränbyskolan

Liljefors torg 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:30-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Nyby Servicehus

Leopoldsgatan 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:30-15:00

Gåvsta skola

Gåvstavägen 11

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Storvretabiblioteket

Fullerövägen 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:30-13:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:30-13:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:30-19:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:30-13:30

Sävjabiblioteket

Sävjaskolan

Västgötaresan 133

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:30-18:30

Godtemplargården

Godtemplarlokalen Gunsta

Framtidsvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Järlåsabiblioteket

Järlåsa skola

Gripensvärdsvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 18:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 18:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 18:00-19:00

Vattholmabiblioteket

Malmvågsvägen 7

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 16:30-18:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:30-18:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:30-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:30-18:30

Stadshuset

Kungsgatan 44

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vängebiblioteket

Vänge skola

Lärarvägen

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 16:30-18:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 16:30-18:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:30-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 16:30-18:30

Akademiska sjukhuset, biblioteket

Ing. 85

Sjukhusvägen

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:30-14:30

Björkgården

Knutbyvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Gränby Centrum

Östra entrén plan 2

Marknadsgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:30-19:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 08:30-16:30

Ekonomikum

Kyrkogårdsgatan 10 A

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Stenhagens bibliotek

Bildnings-och kulturcentrum

Herrhagsvägen 8

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:30-14:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-14:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:30-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:30-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:30-14:30

Balders vårdboende

Entrén bottenvåningen

S:t Olofsgatan 44 B

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:45-11:30

Stiftelsen Andreas Ands Minne

Salongen våning 1

Sturegatan 22

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Fyrishov

Idrottsgatan 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Studenttorget

Almas allé 12

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Uppsala Konsert & Kongress

Vaksala torg 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Ebbagården/Kungsängsgården

Samlingssalen

Kungsängstorg 4

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Bernadotte vårdboende

Entrén

Bernadottevägen 1

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Björklingegården

Matsalen

Bror Hjorths väg 7 A

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:45-11:30

Eriksdalsgården

Entrén

Norrlandsgatan 2

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Ferlins vårdboende

Entrén

Ferlinsgatan 31

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:15-15:00

Granbommen

Dagrum bottenvåningen

Malmvågsvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:15-15:00

Hasselparken

Entrén

Årstagatan 23 A

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Höganäs vårdboende

Entrén

Torkelsgatan 42

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Västergårdens vårdboende

Konferensrummet

Svartbäcksgatan 56

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:15-15:00

Linné vårdboende

Restaurangen

Stenbrohultsvägen 93

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Skogsgården

Vardagsrum vid entén

Vretalundsvägen 10

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Stenhagens vårdboende

Entrén

Herrhagsvägen 14

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Sävjahus

Konferenslokal

Västgötaresan 58 A

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:45-11:30

Tavastehus vårdboende

Personalrum

Tavastehusgatan 5

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:15-15:00

Tunåsen

Entrén

Hallstensgatan 20

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Vigmund

Matsalen på bottenplan

Gåvstavägen 17

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:15-12:00

Attendo Fortuna-Onnela

Personalrummet plan 2

Stenbrohultsvägen 6

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Ekebylund-Östfora behandlingshem

Östfora 51

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Karl Johansgården

Entrén

Svartbäcksgatan 52 A

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:45-11:30

Kronparksgården

Ewa Lagerwalls väg 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:30-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:30-15:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:30-15:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:30-15:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:30-15:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:30-15:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:30-15:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:30-15:30

Liljeforstorg

Salongen entréplanet

Liljeforstorg 4

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:30-10:15

Lillsjögården

Samlingssalen 1 trappa upp

Lillsjövägen 14 D

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-13:45

Länna IF

Klubbhuset

Länna skola

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Polishuset Blanka

Svartbäcksgatan 49

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:45-15:30

Sandelska huset

Plan 1

Sandels gata 2

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:45-11:30

Topelius

Entrén

Topeliusgatan 18

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 09:15-10:00

Årstagården

Entrén

Fyrislundsgatan 66

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:15-15:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.