Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Tierp

Gröna Lund, Hållnäs

Hållnäs bygdegård

Hjälmunge 202

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tierpsgården

Backbrovägen 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Månkarbokyrkan

Gunnarsbovägen 1

På baksidan finns ingång med ramp, se skyltning

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hornbergsgården

Gammelgårdsvägen 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Tamms väg 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Matsalen, Centralskolan

Grevegatan 18

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Björken, kaféet

Ingång från Palmgatan

Palmgatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets Hus

Masugnsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vallskoga förskola

Skatvägen 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshemmet

Vendels Kyrka

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets Hus

Folketshusvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Matsalen, Örbyhus skola

Huset närmast busslingan

Uppsalavägen 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Tierp

Kommunhuset, Tierps köping

Centralgatan 7

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 07:30-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Biblioteket, Karlholm

Björkängsskolan

Korsnäsvägen 5

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Biblioteket, Skärplinge

Ol Andersskolan

Sätravägen 7

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Hembygdsgården, Söderfors

Storgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Biblioteket, Örbyhus

Örbyhus skola

Skolvägen 3

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Mehede skola

Gymnastiksalen

Söderforsvägen 7 B

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.