Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Sundbyberg

Aktivitetshuset

Entrén F.d. Folkets Hus

Sturegatan 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Aktivitetshuset

F.d Folkets Hus

Sturegatan 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Biblioteket Signalfabriken

Esplanaden 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Förskolan Viggen

Matsal Ingång fr skolgården

Vackra Vägen 2-4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Förskolan Viggen

Matsal Ingång fr skolgården

Vackra Vägen 2-4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Aktivitetshuset

F.d Folketshus

Sturegatan 10

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Duvboskolan

Gymnastiksalen

Alms väg 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Duvboskolan

Gymnastiksalen

Alms Väg 9

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Biblioteket Hallonbergen C

Hallonbergen C Övre Plan

Lötsjövägen 1 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kulturcentrum

Hallonbergen C Övre Plan

Lötsjövägen 1B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kulturcentrum

Hallonbergen C Övre Plan

Lötsjövägen 1 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lilla Alby Skola

Huvudentrén Matsalen

Humblegatan 19 - 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lilla Alby Skola

Huvudentrén Matsalen

Humblegatan 19 - 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lilla Alby Skola

Skolsal Entré Höger

Humblegatan 19 - 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Brotorpshallen

Vid Ursviks fotbollsplan

Boplatsvägen 99

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Grönkullaskolan

F.d. Rissneskolan

Mässvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Grönkullaskolan

F.d. Rissneskolan

Mässvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Grönkullaskolan

F.d. Rissneskolan

Mässvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Grönkullaskolan

F.d. Rissneskolan

Mässvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Älvkvarnsskolan

Matsalen

Ingång Igelbäcksvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängskolan

Aulan Ingång fr. skolgården

Vackra Vägen 6-8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängskolan

Aulan Ingång fr. skolgården

Vackra Vägen 6-8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängskolan

Ingång fr. skolgården

Vackra Vägen 6-8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Örskolan

Matsalen Ingång fr.skolgård

Ringleken 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Sundbyberg

Ekbackens äldreboende

Ingång Huvudentrén

Ekbacksgränd 4

Visa datum och tider

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Lötsjögårdens äldreboende

Ingång Huvudentrén

Lötsjövägen 6

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-15:00

Rissne närpolisstation

Kavallerivägen 8

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Sundbybergs stadshus

Enrén

Östra Madenvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Biblioteket i Signalfabriken

Esplanaden 10

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-16:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.