Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Sigtuna

Hällsboskolan

Rotunda

Prästängsvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset

Södergatan 20

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekillaskolan

Lärosal 31

Stockholmsvägen 49

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekillaskolan

Lärosal 33

Stockholmsvägen 49

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valstaskolan

Matsalen

Bragegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sagaskolan

Muningatan 2

Bragegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valstaskolan

Lärsosal 1133

Bragegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Orion förskola

Matsalen

Oriongatan 218

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Odensala Skola

Matsalen

Odensala Skola

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skepptuna Bygdegård

Skepptuna Bygdegård

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Råbergsskolan

Matsalen

Nyborgsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

S:t Olofs skola

Matsalen

Skolbacken 58

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Råbergsskolan

Matsalen

Nyborgsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Steningeskolan

Orionhuste (gymnastiksalen)

Oriongatan 218

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hällsboskolan

Aulan

Prästängsvägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Eddaskolan

Matsalen

Torsgatan 49

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

S:t Pers Skola

Matsalen

S:t Persgatan 5-7

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

S:ta Gertruds skola

Matsalen

Porfyrvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Norrbackaskolan

Matsalen

Odensalavägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Norrbackaskolan

Musikrum

Odensalavägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sätunaskolan

Matsalen

Södergatan 57

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sätunaskolan

Matsalen

Södergatan 57

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ärlingheden förskola

Idrottsvägen 19 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Sigtuna

Arhem

Solbrinken 12

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:45-14:45

Storboda Kriminalvårdsanstalt

Storboda

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Hemskogens sjukhem

Hertigvägen 3

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:45-14:45

Ärlinghem

Idrottsvägen 21

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:15-17:15

Märsta bibliotek

Nymärsta Kulle 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Sigtuna bibliotek

Runstigen 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Rosersbergs bibliotek

Rosersbergsvägen 38

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Kommunhuset

Södergatan 20

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Märsta Station

Valstuga

Västra Bangatan 30

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-20:00

Coop Extra

Valstuga

Västra Bangatan 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Ymer

Midgårdsvägen 14

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:15-17:15

Valbuss

Södergatan 20

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Valsta Bibliotek

Valsta torg, 195 53, MÄRSTA

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.