Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Ystad

Norreportskolan

Matsalen

Blekegatan

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängaskolan

Matsalen

Väktaregatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Edvinshemskolan

Matsalen

Stävgatan 11

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Österportskolan

Glasgången

Sankta Gertrudsgatan 2E

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Österportskolan

Glasgången

Sankta Gertrudsgatan 2D

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ängaskolan

Matsalen

Väktaregatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ingelstorps församlingshem

Knappsdalavägen 185

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Backaskolan, Matsalen

Matsalen

Flintlåsgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Parkens förskola

Nybrovägen 31

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Löderups skola

Matsalen

Storgatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Parkens förskola

Nybrovägen 31

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Erikslunds Bygdegård

Erikslund

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Backaskolan, Matsalen

Matsalen

Flintlåsgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bromma Bygdegård

Bygdegårdsvägen 117

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Biblioteket

Surbrunnsvägen 12

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svarteskolan

Studiesal

Orgelgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingshuset i Sövestad

Högestavägen 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Biblioteket

Surbrunnsvägen 12

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Ystad

Nya Rådhuset Ystad

Österportstorg 2

Hiss finns vid östra gaveln

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Löderups Bibliotek

Löderups skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Glemminge bibliotek

Medborgarhuset

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Svarte bibliotek

Svarte skola

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Köpingebros Mötesplats

Gamla biografen

Åvägen

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Nya Rådhuset Ystad

Österportstorg 2

Hiss finns vid östra gaveln

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Löderups Bibliotek

Löderups skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Glemminge bibliotek

Medborgarhuset

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Svarte bibliotek

Svarte skola

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Köpingebros Mötesplats

Gamla biografen

Åvägen

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.