Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Tomelilla

Brösarps skola

gymnastiksalen

Magistervägen

Handikappramp finns vid ingången. Parkering i närh

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Odenslundsskolan, matsalen

Onslunda

Lärarevägen 7

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Medborgarhuset Smedstorp

i Smedstorp

Torggatan

Handikappramp finns vid ingången. Parkering i närh

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset, entréplanet

Gustafs torg 16

Automatisk dörröppnare. Parkering i närheten.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset, 2:a våningen

Sammanträdesrum

Gustafs torg 16

Automatisk dörröppnare och hiss finns. Parkering i

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset, 2:a våningen

Sammanträdesrum

Gustafs torg 16

Automatisk dörröppnare och hiss finns. Parkering i

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Tomelilla

Kommunhuset Tomelilla

Informationen i entréplanet

Gustafs torg 16

Automatisk dörröppnare. Entré i marknivå. Parkerin

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Onslunda bibliotek

Odenslundsskolan

Blomstrands väg

Entrén i marknivå. Parkering finns i närheten.

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Biblioteket Brösarp

Brösarps skola

Magistervägen 9

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Medborgarhuset, Smedstorp

Torggatan

Handikappramp finns.

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Kommunhuset Tomelilla

Informationen i entréplanet

Gustafs torg 16

Automatisk dörröppnare. Entré i marknivå. Parkerin

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Onslunda bibliotek

Odenslundsskolan

Blomstrands väg

Entrén i marknivå. Parkering finns i närheten.

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Biblioteket Brösarp

Brösarps skola

Magistervägen 9

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Medborgarhuset, Smedstorp

Torggatan

Handikappramp finns.

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:30-18:30

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.