Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Svalöv

Billeshögsskolan

Matsalen

Billeshögsvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

F d skolan i Ask

Ask Skola 729

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kågeröds bibliotek

Lunnaskolan

Ekgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Röstånga bibliotek

Midgårds skola

Billingevägen 26

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Heleneborgsskolan

Klassrum

Skolgatan 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Heleneborgsskolan

Klassrum

Skolgatan 14

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Parkskolan

Klassrum

Västergatan 36

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tågarps församlingshem

Annerogatan 7

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Svalöv

Svalövs huvudbibliotek

Forslidsgården

Svalegatan 23

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:30-13:00

Kågeröds bibliotek

Lunnaskolan

Ekgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Röstånga bibliotek

Midgårds skola

Billingevägen 26

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:45

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-11:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-18:15

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:45

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-11:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-18:15

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:45

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Teckomatorps bibliotek

Parkskolan

Västergatan 36

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tågarps församlingshem

Annerogatan 7

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 17:00-18:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-09:45

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:00-18:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-09:45

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:00-18:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stenestads bibliotek

Stenestad 2685

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 15:00-17:00

F d skolan i Ask

Ask Skola 729

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Billeberga bibliotek

Billeshögsskolan

Billeshögsvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fridhems Folkhögskola

Rönnebergsvägen 10

Visa datum och tider

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:30-15:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:30-15:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:30-15:00

Heleneborgsskolan

Skolgatan 14

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svalövs huvudbibliotek

Forslidsgården

Svalegatan 23

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:30-13:00

Kågeröds bibliotek

Lunnaskolan

Ekgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Röstånga bibliotek

Midgårds skola

Billingevägen 26

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:45

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-11:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-18:15

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:45

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-11:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-18:15

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:45

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Teckomatorps bibliotek

Parkskolan

Västergatan 36

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-13:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 16:00-18:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tågarps församlingshem

Annerogatan 7

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 17:00-18:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-09:45

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:00-18:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-09:45

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:00-18:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stenestads bibliotek

Stenestad 2685

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 15:00-17:00

F d skolan i Ask

Ask Skola 729

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Billeberga bibliotek

Billeshögsskolan

Billeshögsvägen 2

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:15

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-12:45

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Fridhems Folkhögskola

Rönnebergsvägen 10

Visa datum och tider

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:30-15:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:30-15:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:30-15:00

Heleneborgsskolan

Skolgatan 14

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.