Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Kävlinge

Ligusterns Dagcentral

Trädgårdsgatan 2 A

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skönadalsskolan

Huvudentré (A-hus)

Pulpetvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dösjebroskolan

Karabyvägen 531

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Korsbackaskolan

Sunnanvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stinsgårdens förskola

Minnesdalsvägen 33

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Billingshälls Dagcentral

Högalidsvägen 33

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Arvidsborgs förskola

Arvidsborgsvägen 139

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset

Kullagatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Lackalängaskolan

Lackalänga Bygata 25

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Nyvångsskolan

Matsal

Skolvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Biblioteket Löddeköpinge

Barsebäcksvägen 60

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Barsebäcks Montessori

Gymnastiksal

Maria Montessoris väg 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tolvåkersskolan

Matsal

Landskronavägen 20

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rinnebäcks förskola

Rinnbovägen 5 B

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rinnebäcksskolan

Matsal

Östergatan 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ljungenskolan

Matsal

Möllegatan 7

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Skönadalsskolan

C-Huset

Pulpetvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Kävlinge

Löddeköpinge bibliotek

Barsebäcksvägen 60

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset, Kävlinge

Kullagatan 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dösjebroskolan, Dösjebro

Karabyvägen 531

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Ligustern, Furulund

Trädgårdsgatan 2 A

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Skönadalsskolan, Hofterup

Huvudentré (A-hus)

Pulpetvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Löddeköpinge bibliotek

Barsebäcksvägen 60

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 11:00-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kommunhuset, Kävlinge

Kullagatan 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dösjebroskolan, Dösjebro

Karabyvägen 531

Visa datum och tider

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Ligustern, Furulund

Trädgårdsgatan 2 A

Visa datum och tider

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Skönadalsskolan, Hofterup

Huvudentré (A-hus)

Pulpetvägen 4

Visa datum och tider

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:30-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.