Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Burlöv

Svenshögskolan

Paviljongen,Havren Förskola

Svenshögsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Vårboskolan

Matsal

Lundavägen 26-28

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Humlemadskolan

Fritid, Sal 17

Elisetorpsvägen 13

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalslundskolan

Låg- O Mellanstadie, Sal 2

Elevvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Humlemadskolan

Fritid, Sal 16

Elisetorpsvägen 13

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalslundskolan

Låg- O Mellanstadie, Sal 3

Elevvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Dalslundskolan

Låg- O Mellanstadie, Sal 1

Elevvägen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Virvelhusets Förskola

Sal 2

Norregatan 22

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Svenshögskolan

Paviljongen,Havren Förskola

Svenshögsvägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Virvelhusets Förskola

Sal 1

Norregatan 22

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Burlöv

Medborgarhuset

Kärleksgatan 6

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Arlövs bibliotek

Lommavägen 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-14:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-14:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-14:30

Möllegården

Möllevägen 4

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Medborgarhuset

Kärleksgatan 6

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Arlövs bibliotek

Lommavägen 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-16:30

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-14:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-16:30

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-14:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-18:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-17:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 11:00-14:30

Möllegården

Möllevägen 4

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.