Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Bjuv

Biblioteket

Skenneholms salen

Storgatan 24

Vallokalen finns i markplan! OBS! Ingång från baks

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Jens Billeskolan MATSALEN

Matsalen - entré vid badet

Västervångsvägen/Badhusväge

Vallokalen finns i markplan, med automatisk dörröp

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Varagårdsskolans MATSAL

Södra Storgatan 21, BJUV

Vallokalens entré ligger markplan, automatisk dörr

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Michaelsstugan FOLKETS HUS

Norra Storgatan 3

Lokalen i markplan goda möjligheter för entré för

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Brogårdaskolan

Skolmatsalen

Tibbarpsgatan 41

Vallokalen finns i markplan - entré inne på skolgå

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Varagårdsskolans AULA

Aulan

Södra storgatan 21

Vallokalen finns i markplan! Automatisk dörröppnar

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekeby Skola

Allegatan 2

Vallokalen finns i markplan - entré till bibliotek

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Ekeby Skola

Allegatan 2

Vallokalen finns i markplan, nås via ramp. Automat

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Bjuv

6 - Varagården

Entréhallen

S Storgatan 26

Lokalen kan nås via entré i markplan, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-10:00

3 - Biblioteket, Bjuv

Ingång från parken

Norra Storgatan 3

Röstningslokalen nås smidigas från parksidan, dörr

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

4 - Biblioteket, Billesholm

STORGATAN 24

Vallokalen finns i markplan! Automatisk dörröppnar

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

5 - Biblioteket, Ekeby

Ekeby skola

Allégatan 2

Röstningslokalen kan enkelt nås genom ramp, till a

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

1 - Valnämndens kansli

Kommunhuset

Mejerigatan 3

Entré i markplan, tillgång till HCP toalett. Autom

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

7 - Ekhaga

Entréhallen

Parkgatan 5

Lokalen kan nås via entré i markplan, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 13:00-14:00

2 - ALMLIDEN

Receptionen

Almgatan 2

Entré i markplan, automatisk dörröppnare finns

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

8 - Solhemmet

Engatan 7

Lokalen kan nås via entré i markplan, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 14:30-15:30

Norra Vrams vårdboende

Norra Vramsvägen 28

Förtidsröstning arrangeras på boendet i första han

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

6 - Varagården

Entréhallen

S Storgatan 26

Lokalen kan nås via entré i markplan, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-10:00

3 - Biblioteket, Bjuv

Ingång från parken

Norra Storgatan 3

Röstningslokalen nås smidigas från parksidan, dörr

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

4 - Biblioteket, Billesholm

STORGATAN 24

Vallokalen finns i markplan! Automatisk dörröppnar

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

5 - Biblioteket, Ekeby

Ekeby skola

Allégatan 2

Röstningslokalen kan enkelt nås genom ramp, till a

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-15:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

1 - Valnämndens kansli

Kommunhuset

Mejerigatan 3

Entré i markplan, tillgång till HCP toalett. Autom

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-20:00

7 - Ekhaga

Entréhallen

Parkgatan 5

Lokalen kan nås via entré i markplan, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 13:00-14:00

2 - ALMLIDEN

Receptionen

Almgatan 2

Entré i markplan, automatisk dörröppnare finns

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 08:00-12:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

8 - Solhemmet

Engatan 7

Lokalen kan nås via entré i markplan, dörröppnare

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 14:30-15:30

Norra Vrams vårdboende

Norra Vramsvägen 28

Förtidsröstning arrangeras på boendet i första han

Visa datum och tider

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:30-11:30

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.