Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Ängelholm

Strövelstorps skola

Matsalen

Strövelstorpsv 79

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rönneskolan

Entréhallen

Skolgatan 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Räddningstjänsten

Utbildningscenter

Åsbogatan, 26

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sockerbruksskolan

Matsalen

N. Sockerbruksg 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Söndrebalgs skola

Matsalen

Gånarpsvägen 650

Anpassad entré via entré till matsalen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Söndrebalgs skola

Matsalen

Gånarpsvägen 650

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Victoriaskolan

Matsalen (fd John Bauer)

Åsbogatan 22

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kungsgårdsskolan

Cafeterian

V. Kungsgårdsg. 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Magnarps skola

Matsalen

Magnarps byaväg 333

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Toftaskolan

Lyckgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Toftaskolan

Lyckgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rönneskolan

Entréhallen

Skolgatan 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Errarps skola

Matsalen

Valhallsvägen 59

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kungsgårdsskolan

Entréhall vid matsalen

V. Kungsgårdsgatan 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Errarps skola

Matsalen

Valhallsvägen 59

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Södra Utmarkens skola

Torgrummet

Tivoligatan 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Sockerbruksskolan

Matsalen

N. Sockerbruksgatan 5

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Södra Utmarkens skola

Torgrummet

Tivoligatan 21

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Munkabyggets samlingslokal

Fd gamla kommunalhuset

Östra Järnvägsgatan 1

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Magnarps skola

Matsalen

Magnarps byaväg 333

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Åsboskolan

Cafeterian

Åsbogatan, 24

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Victoriaskolan

Matsalen (fd John Bauer)

Åsbogatan, 22

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Ängelholm

Stadshuset

Östra vägen 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Stadsbiblioteket

Stortorget

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Hjärnarps bibliotek

Rössjövägen 8

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Vejbystrands bibliotek

Sanatorievägen 16

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Munka-Ljungby bibliotek

Östra Järnvägsgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Strövelstorps bibliotek

Strövelstorpsvägen 79

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Stadshuset

Östra vägen 2

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 07:30-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 07:30-16:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Stadsbiblioteket

Stortorget

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Hjärnarps bibliotek

Rössjövägen 8

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 14:00-17:00

Vejbystrands bibliotek

Sanatorievägen 16

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Munka-Ljungby bibliotek

Östra Järnvägsgatan 1

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Strövelstorps bibliotek

Strövelstorpsvägen 79

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-18:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.