Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Berg

Föreningshuset, Hackås

Torget i Hackås

Hackås

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Rätans skola

Matsalen

Rätans skola

Lokalen är i markplan.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Myrvikens skola

Gräftåvägen 11B

Markplan. Rullstolsramp.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bygdegården, Åsarna

Åsarna

Rullstolsramp finns

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gamla Tingshuset i Svenstav

Stora salen

Svenstavik

Rullstolsramp finns

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Berg

Åsarna Skicenter

Riksväg 45

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Treklöverns äldreboende

Byvägen 13

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Dalsätra, Myrviken

Dalsätravägen

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Östgärde äldreboende

Sjövägen 34

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

ICA Ljungdalen

Ljungdalen

Rullstolsramp finns

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 09:00-14:00

Biblioteket i Svenstavik

Skolan i Svenstavik

Svenstavik

Lokalens ingång är placerad i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Biblioteket i Hackås

Hackås skola

Hackås

Lokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Biblioteket i Rätan

Skolan i Rätan

Lokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Biblioteket i Myrviken

Skolan i Myrviken

Lokalen ligger i markplan och har rullstolsramp.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Storsjö Bygdegård

Storsjö Kapell

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Tallgläntan i Hackås

Vid Hovsliden

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Gillhovs bygdegård

Gillhov

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Klövsjö skola

Klövsjö

Visa datum och tider

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Kommunkontoret

Í entrén

Ängesvägen 4

Rullstolsramp och dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Fjällviolen

Storsjö Kapell

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Bergsgårdens korttidsboende

Vallmovägen 6

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Åsarna Skicenter

Riksväg 45

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 18:00-19:45

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 14:00-18:00

Treklöverns äldreboende

Byvägen 13

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Dalsätra, Myrviken

Dalsätravägen

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Östgärde äldreboende

Sjövägen 34

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

ICA Ljungdalen

Ljungdalen

Rullstolsramp finns

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 09:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-17:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 09:00-14:00

Biblioteket i Svenstavik

Skolan i Svenstavik

Svenstavik

Lokalens ingång är placerad i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Biblioteket i Hackås

Hackås skola

Hackås

Lokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Biblioteket i Rätan

Skolan i Rätan

Lokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Biblioteket i Myrviken

Skolan i Myrviken

Lokalen ligger i markplan och har rullstolsramp.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Storsjö Bygdegård

Storsjö Kapell

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Tallgläntan i Hackås

Vid Hovsliden

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Gillhovs bygdegård

Gillhov

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Klövsjö skola

Klövsjö

Visa datum och tider

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 18:00-20:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 11:00-15:00

Kommunkontoret

Í entrén

Ängesvägen 4

Rullstolsramp och dörröppnare finns.

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 12:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Fjällviolen

Storsjö Kapell

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Bergsgårdens korttidsboende

Vallmovägen 6

Lokalen är handikappanpassad.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.