Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Åre

Sockenstugan

Duved

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bjurgården

Hallen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingsgården

Järpen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingsgården

Kall

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-13:00

Datum:14/9-2014

Öppettider: 16:00-20:00

S:ta Annagården

Mattmar

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-13:00

Datum:14/9-2014

Öppettider: 16:00-20:00

Församlingshemmet

Mörsil

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bygården

Undersåker

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Holidayclub, arenan

Åre

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Åre

Hamregården

Gammelvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-11:00

Notvallen

Skolvägen 23

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-14:00

Thomégården

Thomévägen 35

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 15:00-16:00

Tallkronan

Gastkullevägen 4

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-15:00

Biblioteket Järpen

Åre gymnasieskola

Norra vägen 12

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-21:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Duveds bibliotek

Duveds skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-21:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Kalls biblioteket

Kalls skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-21:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Mörsils bibliotek

Mörsils skola

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-21:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Hallens bibliotek

Allhuset

Hallenvägen 30

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-21:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Åre bibliotek

Resecentrum

Sankt Olafs väg 33

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-21:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Bjurgården

Hallen

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-14:00

Enaforsholm

Enaforsholm 289

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Sockenstugan, Gärdsta

Marby

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Ånns Wärdshus

Ånn, Ånnvägen 40 A

Visa datum och tider

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Konsum, Storlien

Vintergatan 4

Visa datum och tider

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Skogsbygårde

Kall Skogsbyn 6

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-12:00

Hamregården

Gammelvägen 9

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-11:00

Notvallen

Skolvägen 23

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-14:00

Thomégården

Thomévägen 35

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 15:00-16:00

Tallkronan

Gastkullevägen 4

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-15:00

Biblioteket Järpen

Åre gymnasieskola

Norra vägen 12

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-21:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:00-19:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Duveds bibliotek

Duveds skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-21:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Kalls biblioteket

Kalls skola

Visa datum och tider

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-21:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Mörsils bibliotek

Mörsils skola

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 16:00-21:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-19:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Hallens bibliotek

Allhuset

Hallenvägen 30

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-21:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 12:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 12:00-16:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Åre bibliotek

Resecentrum

Sankt Olafs väg 33

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 31/08-2014

Öppettider: 09:00-18:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 12:00-21:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-15:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 10:00-20:00

Bjurgården

Hallen

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 13:00-14:00

Enaforsholm

Enaforsholm 289

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Sockenstugan, Gärdsta

Marby

Visa datum och tider

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 08:00-13:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 16:00-19:00

Ånns Wärdshus

Ånn, Ånnvägen 40 A

Visa datum och tider

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Konsum, Storlien

Vintergatan 4

Visa datum och tider

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 15:00-18:00

Skogsbygårde

Kall Skogsbyn 6

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 11:00-12:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.