Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Ljusdal

Färila Skola, Matsalen

Matsalen

Kyrkovägen 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Järvsö folketshus

Industrivägen 8

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Öjeskolans Matsal

Turistvägen 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Båtbackens friskola, Nor

Fd Nors skola

Nor

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folketshus, Korskrogen

Hjortronstigen 2

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Gärdeåsskolan, Matsalen

Matsalen

Skolgatan 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Stenhamreskolans Matsal

Ljusdal

Ringvägen 1-3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Kläppa Fritidsgård

Hybovägen 4

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Församlingsgården

Ljusdal

Kyrkogatan 12

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Slottegymnasiet, matsalen

Matsalen

Verkstadsskolevägen 34

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Centralskolan Los

Los skolväg 6

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Centralskolan Ramsjö

Centralskolevägen

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Tallåsen Skola

Tallåsen

Kolarvägen 3

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Ljusdal

Järvsö Bibliotek

Turistvägen 3

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Färila Bibliotek

Härjedalsvägen 117

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Ljusdals Bibliotek

N Järnvägsgatan 21

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 09:00-20:00

Los Bibliotek

Los Skolväg 8

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Ramsjö Bibliotek

Centralskolevägen

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Järvsö Bibliotek

Turistvägen 3

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-17:00

Färila Bibliotek

Härjedalsvägen 117

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 14:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Ljusdals Bibliotek

N Järnvägsgatan 21

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 30/08-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 06/09-2014

Öppettider: 11:00-14:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 10:00-18:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 09:00-20:00

Los Bibliotek

Los Skolväg 8

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 10:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 17:00-19:00

Ramsjö Bibliotek

Centralskolevägen

Visa datum och tider

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:00-13:00

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:00-12:00

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-16:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.