Hitta lokaler
Röstningslokaler Röstningslokaler - förtidsröstning

Vallokaler i Orsa

Kommunhuset/Tingshuset

Parkgatan 1

Hiss finns på baksidan av kommunhuset. Säg till nå

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Folkets Park Skeer

Skeervägen 32

Vallokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Hansjö Bygdegård

Hansjövägen 100

Ramp till vallokalen finns. Eventuellt be röstmott

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Orsa Lärcentrum

(f.d. gymnasieskolan)

Barkgatan 20

Ingång från östra delen av byggnaden (cafeterian).

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Bystugan i Skattungbyn

Landsvägen 452

Ramp för funktionshindrade finns. Eventuellt be rö

Visa datum och tider

Datum:14/9-2014

Öppettider: 08:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.

Vallokaler för förtidsröstning i Orsa

Lillåhem

Parkgatan 2

Röstningslokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Orsagården

Kaplansgatan 19

Röstningslokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Kommunhuset/Tingshuset

Parkgatan 1

Hiss finns på baksidan av kommunhuset. Vid behov b

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 13:00-20:00

Lillåhem

Parkgatan 2

Röstningslokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 10:00-12:00

Orsagården

Kaplansgatan 19

Röstningslokalen ligger i markplan.

Visa datum och tider

Datum: 07/09-2014

Öppettider: 14:00-16:00

Kommunhuset/Tingshuset

Parkgatan 1

Hiss finns på baksidan av kommunhuset. Vid behov b

Visa datum och tider

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 27/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 28/08-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 29/08-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 01/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 02/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 03/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 04/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 05/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 08/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 09/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 10/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 11/09-2014

Öppettider: 13:00-19:00

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 09:30-11:30

Datum: 12/09-2014

Öppettider: 13:00-16:30

Datum: 13/09-2014

Öppettider: 10:00-14:00

Datum: 14/09-2014

Öppettider: 13:00-20:00

Valsedlar

Närodlad politik

Centerpartiets politik står i kontrast med centralstyrning och betongpolitik som begränsar människors egen kraft. Vi vill se mer gröna städer med torghandel, småföretag och en levande landsbygd med bra infrastruktur och förnybar energi.